Money Defence און ליין
פתרונות מקצועיים ללקוח
מערכת מתקדמת

הפתרונות שלנו

Money Defense און ליין

Money Defense און ליין

בעזרת המערכת תוכל להשוות את נתוני העסקאות המועברות ע"י בית העסק לאלו הנקלטות בחברות האשראי.

המידע יכלול בין היתר: ביטולי עסקאות והכחשות, חיובי עמלות ומועדונים.

בזכות כך יקל עליך לוודא כי זוכית בהתאם וחויבת כמוסכם.

התאמות כרטיסי אשראי

התאמות כרטיסי אשראי

מערכת התאמות שתחסוך ותייעל את תהליכי הבקרה

וההתאמה בפעילות כרטיסי האשראי של בית העסק.

ומאפשרת לנהל ולעקוב אחר קליטות וזיכויים של

פעולות שבוצעו מול חברות האשראי והניכיון.פקודות יומן

פקודות יומן

"MoneyDefense" תוכל להחליף את פקודת היומן הגנרית בפקודה שתתואם לצורת הרישום של בית העסק ובהתאם לצרכיו.

 

התמיכה היא בכל התוכנות: SAP,פריוריטי, חשבשבת וכיו"ב


בקרת עמלות

בקרת עמלות

על פי מודלים שבנינו, המערכת מזהה את עמלות

הסליקה ו/או הניכויים שנגבו מבית העסק עד

לרמת העסקה הבודדת.
דוחות בשיטת ה - Tailor Made

דוחות בשיטת ה - Tailor Made

יופקו על פי דרישה ויכללו ביטולי עסקה, הכחשות ומידע נוסף על פי הצורך.

ממשקים להנה"ח

ממשקים להנה"ח

רישום וסגירה הספרי הנהח"ש לפי דרישות מע"מ

פקודות היומן תגענה באופן אוטומטי היישר למערכת

הנהלת החשבונות של העסק שלך. המערכת מתאמת

בין התקבולים מהמכירות לחשבוניות המתקבלות

מחברות הניכיון והאשראי, מנפיקה קבצי פקודות יומן

ומסייעת ברישום כל פעילות האשראי של העסק

למה לבחור בנו

בזכות הייחודיות

בזכות הייחודיות

הקמנו את "MoneyDefense" עקב הכרותינו האישית את הצורך לשיקוף מלא בסבך נתוני האשראי. ניסיוננו הרב בתחום, כיוצאי חברת אשראי ובעבודה בשת"פ עם חברת אשראי וניכיון, סייע לנו בבניית המערכת המנגישה לך את נתוני העסק בכל חברות האשראי והניכיון באופן ברור וזמין.
בזכות החדשנות

בזכות החדשנות

האם קיווית שתהיה לך תוכנה שתשקף תמיד ובזמן אמת את כל הפעולות שבוצעו בבית העסק מול חברות האשראי? האם בדקת שכל העסקאות המשודרות אכן נקלטו וזוכו בהתאם? האם תהית מהן העמלות הנגבות ממך עבור ביצוע פעולות שונות?

בזכות הגמישות

בזכות הגמישות

"MoneyDefense" יכולה להתאים לך פקודות יומן שישתלבו במערכת הנהח"ש שברשותך ולהפיק דוחות בחיתוכים שונים על פי בקשתך.צור קשר

עמל 11,פארק אפק,
ראש העין

054-9120161

shlomi@md-ltd.co.il